Có 1 kết quả:

chǒu bā guài

1/1

chǒu bā guài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ugly person