Có 2 kết quả:

Chǒu Xiǎo yāchǒu xiǎo yā

1/2

Chǒu Xiǎo yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

"The Ugly Duckling" by Hans Christian Andersen 安徒生[An1 tu2 sheng1]

chǒu xiǎo yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ugly duckling