Có 1 kết quả:

yī wù suǒ ㄧ ㄨˋ ㄙㄨㄛˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) clinic
(2) CL:家[jia1]