Có 1 kết quả:

jiàng liào

1/1

jiàng liào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sauce