Có 1 kết quả:

niàng rè wù

1/1

niàng rè wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

biological fuel (such as horse dung)