Có 1 kết quả:

cǎi lán zèng sháo ㄘㄞˇ ㄌㄢˊ ㄗㄥˋ ㄕㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. pick orchids and present peonies (idiom); fig. presents between lovers