Có 1 kết quả:

Shì zūn

1/1

Shì zūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

another name for Sakyamuni 釋迦牟尼佛|释迦牟尼佛, the historical Buddha