Có 1 kết quả:

lǐ ào gé lán dé ㄌㄧˇ ㄚㄛˋ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄉㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Rio Grande (Brasil)