Có 1 kết quả:

Lǐ lǎng wēi ㄌㄧˇ ㄌㄤˇ ㄨㄟ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lilongwe, capital of Malawi (Tw)