Có 1 kết quả:

Lǐ lǎng wēi

1/1

Lǐ lǎng wēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lilongwe, capital of Malawi (Tw)