Có 1 kết quả:

Lǐ gǎng

1/1

Lǐ gǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Likang township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan