Có 1 kết quả:

lǐ chéng jì

1/1

lǐ chéng jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

speedometer (of a vehicle)