Có 1 kết quả:

lǐ wéi yē lā

1/1

Từ điển Trung-Anh

riviera (loanword) (Tw)