Có 1 kết quả:

chóng gū hòu

1/1

chóng gū hòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

after revaluation