Có 1 kết quả:

chóng qǐ ㄔㄨㄥˊ ㄑㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to reopen
(2) to restart