Có 1 kết quả:

chóng kāi

1/1

chóng kāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to reopen