Có 1 kết quả:

chóng cāo jiù yè

1/1

Từ điển Trung-Anh

to resume one's old trade (idiom)