Có 1 kết quả:

chóng xīn zuò rén

1/1

chóng xīn zuò rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to start a new life
(2) to make a fresh start