Có 1 kết quả:

chóng lóu

1/1

chóng lóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

multi-storied building