Có 1 kết quả:

chóng wēn jiù yè ㄔㄨㄥˊ ㄨㄣ ㄐㄧㄡˋ ㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to resume one's old trade (idiom)