Có 1 kết quả:

chóng huò

1/1

chóng huò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) recovery
(2) to recover