Có 1 kết quả:

chóng dǔ tiān rì

1/1

chóng dǔ tiān rì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to see the light again (idiom); delivered from oppression