Có 1 kết quả:

chóng tàn suān yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

bicarbonate