Có 1 kết quả:

chóng tàn suān gài

1/1

Từ điển Trung-Anh

calcium bicarbonate Ca(HCO3)2