Có 1 kết quả:

chóng biān

1/1

chóng biān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of a dictionary etc) revised edition