Có 1 kết quả:

chóng jiàn tiān rì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to see the light again (idiom); delivered from oppression