Có 1 kết quả:

chóng píng

1/1

chóng píng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reevaluate
(2) to reassess