Có 1 kết quả:

chóng zú ér lì

1/1

chóng zú ér lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rooted to the spot (idiom); too terrified to move