Có 1 kết quả:

chóng dié

1/1

chóng dié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 重疊|重叠[chong2 die2]

Một số bài thơ có sử dụng