Có 1 kết quả:

chóng zào

1/1

chóng zào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to reconstruct

Một số bài thơ có sử dụng