Có 1 kết quả:

yě shān jiāo

1/1

yě shān jiāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

same as 朝天椒[chao2 tian1 jiao1]