Có 1 kết quả:

Yě tián Jiā yàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Noda Yoshihiko, Prime Minister of Japan (2 September 2011 ~)