Có 1 kết quả:

yě diān qié

1/1

yě diān qié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

deadly nightshade (Atropa belladonna)