Có 1 kết quả:

yě cān diàn

1/1

yě cān diàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

picnic blanket