Có 1 kết quả:

liàng huà kuān sōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

quantitative easing (finance)