Có 1 kết quả:

liàng chǎn

1/1

liàng chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to mass-produce