Có 1 kết quả:

liáng guī ㄌㄧㄤˊ ㄍㄨㄟ

1/1

Từ điển Trung-Anh

gauge (i.e. measuring device)