Có 1 kết quả:

liáng jì

1/1

liáng jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gauge