Có 1 kết quả:

liáng tǐ wēn ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄨㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to take sb's temperature