Có 1 kết quả:

lí shēng

1/1

lí shēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

centiliter