Có 1 kết quả:

jīn sī hóu

1/1

jīn sī hóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

golden snub-nosed monkey (Rhinopithecus roxellana)