Có 1 kết quả:

jīn guāng dǎng ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄤ ㄉㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) racketeers
(2) con artists