Có 1 kết quả:

jīn guāng shǎn shuò

1/1

Từ điển Trung-Anh

spangle