Có 1 kết quả:

jīn guān shù bā gē

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) golden-crested myna (Ampeliceps coronatus)