Có 1 kết quả:

Jīn gāng shān ㄐㄧㄣ ㄍㄤ ㄕㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kumgangsan Tourist Region in east North Korea