Có 1 kết quả:

Jīn gāng zǒng chí ㄐㄧㄣ ㄍㄤ ㄗㄨㄥˇ ㄔˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Vajradhara