Có 1 kết quả:

Jīn gāng shǒu Pú sà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Vajrapani Bodhisattva