Có 1 kết quả:

Jīn gāng sà duǒ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Vajrasattva