Có 1 kết quả:

Jīn gāng shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kumgangsan Tourist Region in east North Korea