Có 1 kết quả:

Jīn huá huǒ tuǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jinhua ham