Có 1 kết quả:

Jīn tái ㄐㄧㄣ ㄊㄞˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jintai District of Baoji City 寶雞市|宝鸡市[Bao3 ji1 Shi4], Shaanxi

Một số bài thơ có sử dụng